Viện Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục

CHUYÊN GIA TƯ VẤN KHỞI NGHIỆP (MENTOR)

10.000.000 ₫

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Viện Nghiên Cứu Khoa học Giáo dục (IRES) thực hiện Chương trình “Đào tạo Start – up” nhằm hỗ trợ cũng như phát triển bền vững các doanh nghiệp, đặc biệt là góp phần giúp cho các chương trình khởi nghiệp của quốc gia thu được những kết quả to lớn, thiết thực.

 

MỤC TIÊU

Chương trình đào tạo chuyên gia tư vấn khởi nghiệp (Mentor) hướng đến việc đào tạo những chuyên gia tư vấn có:

 • Các kiến thức tổng quan về môi trường khởi nghiệp và sự vận hành của hệ thống này trong quá trình hỗ trợ và thúc đẩy khởi nghiệp.
 • Thấu hiếu các hoạt động tư vấn liên quan đến hoạt động khởi nghiệp trong suốt quá trình hình thành và phát triển một doanh nghiệp khởi nghiệp…
 • Các kiến thức thiết yếu có liên quan đến hoạt động tư vấn trong việc hỗ trợ hình thành ý tưởng, đánh giá tính khả thi của ý tưởng kinh doanh về thị trường, công nghệ, và tài chính; các quy định pháp luật trong việc chọn hình thức tổ chức doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, bảo hộ tài sản trí tuệ, và các mô hình kinh doanh.
 • Các kỹ năng cần thiết của nhà tư vấn như kỹ năng lãnh đạo nhóm, điều phối dự án, nhận dạng, chuẩn đoán và giải quyết vấn đề, tương tác cá nhân, giải quyết xung đột.

 

KẾT QUẢ HỌC TẬP

Sau khi hoàn thành chương trình, học viên nắm bắt và ứng dụng được:

Về kiến thức:

 • Có được các kiến thức tổng quan về môi trường khởi nghiệp;
 • Nắm bắt được sự tương tác giữa các bộ phận hợp thành cũng như những đối tác hữu quan trong môi trường khởi nghiệp trong quá trình thức đẩy hoạt động khởi nghiệp;
 • Hiểu được vai trò của của nhà tư vấn trong suốt quá trình hình thành và phát triển của một doanh nghiệp khởi nghiệp;
 • Thông hiểu và áp dụng được các kỹ năng và công cụ quản trị doanh nghiệp nhỏ thuộc các lĩnh vực như tài chính, nhân sự, marketing, sản xuất, công nghệ, kiểm soát chi phí;
 • Thấu hiểu các quy định pháp luật liên quan đến loại hình doanh nghiệp, thủ tục thành lập doanh nghiệp, bảo hộ bản quyền sở hữu trí tuệ, các dạng bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện cần thực hiện;
 • Biết và có khả năng phân tích, đánh giá các mô hình kinh doanh.

Về kỹ năng:

 • Sử dụng thành thạo các công cụ sáng tạo để giải quyết vấn đề;
 • Tương tác, làm việc nhóm có hiệu quả;
 • Triển khai thành thạo các mô hình kinh doanh;
 • Kỹ năng nhận dạng vấn đề và đưa ra các giải pháp sáng tạo có tính đột phá;
 • Có kỹ năng đàm phán, lãnh đạo, thực hiện tốt các tương tác cá nhân.

Về thái độ:

 • Tính trung thực và góc nhìn mở;
 • Chấp nhận những điều mới có tính sáng tạo;
 • Tôn trọng và bảo vệ những bí mật về thông tin cũng như bí quyết kinh doanh của khách hàng;

CHUYÊN ĐỀ HỌC

 1. Hệ sinh thái khởi nghiệp (Môi trường khởi nghiệp)
 2. Thương mại hóa ý tưởng kinh doanh
 3. Các phương thức khởi nghiệp kinhdoanh
 4. Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp khởi nghiệp
 5. Tài trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp
 6. Giải quyết vấn đề có tính sáng tạo