Các khoá học của chúng tôi

CÁC KHOÁ HỌC HIỆN CÓ

"Don't be afraid to give up the good to go for the great"

Chương trình đào tạo Start-up

Chương trình đào tạo Start-up

Viện Nghiên Cứu Khoa học Giáo dục (IRES) thực hiện Chương trình “Đào tạo Start – up” nhằm hỗ trợ cũng như phát triển bền vững các doanh nghiệp, đặc biệt là góp phần giúp cho các chương trình khởi nghiệp của quốc gia thu được những kết quả to lớn, thiết thực.

Chuyên gia tư vấn Khởi nghiệp

Chuyên gia tư vấn Khởi nghiệp

Viện Nghiên Cứu Khoa học Giáo dục (IRES) thực hiện Chương trình “Đào tạo Start – up” nhằm hỗ trợ cũng như phát triển bền vững các doanh nghiệp, đặc biệt là góp phần giúp cho các chương trình khởi nghiệp của quốc gia thu được những kết quả to lớn, thiết thực.

Giám đốc điều hành Bệnh viện

Giám đốc điều hành Bệnh viện

Theo tinh thần Quyết định Số: 2907/QĐ-UBND ngày 29/012/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 – 2020 Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục (IRES) thiết kế và giới thiệu tới Quý Cơ quan, ban ngành nội dung Chương trình: Giám đốc điều hành.

Về chúng tôi

Chất lượng chương trình - đề án

Chúng tôi đã thiết kế rất nhiều chương trình – đề án cho các cơ quan ban ngành, tham gia vào công tác đào tạo và kết thúc thực sự thành công.

Hiện nay các dự án đang được thực hiện gồm có: Các hoạt động Giáo dục giới tính, Khởi nghiệp….

GIÁO DỤC GIỚI TÍNH
0%
KHỞI NGHIỆP
0%
CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHÁC
0%
Facebook Messenger
viVietnamese
en_USEnglish viVietnamese