Research Fields

 • Science & Education Research Institute is always a pioneer in the field of research and application of topics - projects in the field of technology, education, health and economics.
 • For nearly 2 decades of development, with the function of scientific research and technology application, training, fostering working skills for leaders, managers and officials and employees of the units have contributed. promote the sustainable development of each organization in particular as well as the economy and society in general.

SCIENCE & TECHNOLOGY

 • Technology transfer brokerage services

 • Technology transfer consulting services

 • Consulting, associating, training, training scientific education

 • Fostering professional knowledge in economics and business education

SOCIAL SCIENCE

 • Economics and business

 • Educational science and medicine

Outstanding projects

Lecturers

Hồ Đức Hùng

Hồ Đức Hùng

Giáo sư - Tiến sĩ

GS. TS. Hồ Đức Hùng từng tu nghiệp ở các nước Pháp, Canada và là giáo sư thỉnh giảng của Đại học Toulouse 1 (Pháp)

Nguyễn Hoàng Bảo

Nguyễn Hoàng Bảo

Tiến sĩ

Giáo sư thỉnh giảng Đại học Osaka, Trưởng khoa Kinh tế, trường Đại học Kinh Tế, TP. HCM, GV Viện quản trị và Tài chính, GV Trường Top Olympia

Nguyễn Hùng Phong

Nguyễn Hùng Phong

Tiến sĩ

Phó trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Kinh Tế TP. HCM, Tốt nghiệp Tiến sĩ trường Công nghệ C.Á (AIT), Trường KHXH ISS, Hà Lan

Đào Hoài Nam

Đào Hoài Nam

Thạc sĩ

Giảng viên Đại học Kinh Tế, TP. HCM, GV Trường Pháp - Việt, Trưởng ban tư vấn doanh nghiệp, Trưởng phòng Marketing Mỹ phẩm SG, GV Trường Top Olympia

Ngô Kim Phượng

Ngô Kim Phượng

Thạc sĩ

Giảng viên trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, đồng Giảng viên Chương trình Fullbright Việt Nam

Useful courses

 • Hospital Executive Training Courses.
 • Middle management training in Dong Nai province.
 • Business administration administration.
 • Marketing hospital services.
ĐẠI HỌC NHA TRANG NTU
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
PCCC
TAEKWANG VINA
TINNGHIA CORP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI