Lĩnh vực nghiên cứu

 • Viện Nghiên cứu Khoa học & Giáo dục luôn tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng những đề tài - đề án trong lĩnh vực công nghệ, giáo dục, y tế, kinh tế. 
 • Trong gần 2 thập kỉ phát triển, với chức năng nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng làm việc cho các cấp lãnh đạo, quản lý cùng cán bộ công nhân viên các đơn vị đã góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của từng tổ chức nói riêng cũng như nền kinh tế - xã hội nói chung. 

KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

 • Dịch vụ môi giới chuyển giao công nghệ
 • Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ
 • Tư vấn, liên kết, huấn luyện, huyaasn luyện giáo dục khoa học
 • Bồi dưỡng nghiệp vụ về kinh tế và giáo dục kinh doanh

KHOA HỌC XÃ HỘI

 • Kinh tế và kinh doanh
 • Khoa học giáo dục và y tế

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Hồ Đức Hùng

Hồ Đức Hùng

Giáo sư - Tiến sĩ

GS. TS. Hồ Đức Hùng từng tu nghiệp ở các nước Pháp, Canada và là giáo sư thỉnh giảng của Đại học Toulouse 1 (Pháp)

Nguyễn Hoàng Bảo

Nguyễn Hoàng Bảo

Tiến sĩ

Giáo sư thỉnh giảng Đại học Osaka, Trưởng khoa Kinh tế, trường Đại học Kinh Tế, TP. HCM, GV Viện quản trị và Tài chính, GV Trường Top Olympia

Nguyễn Hùng Phong

Nguyễn Hùng Phong

Tiến sĩ

Phó trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Kinh Tế TP. HCM, Tốt nghiệp Tiến sĩ trường Công nghệ C.Á (AIT), Trường KHXH ISS, Hà Lan

Đào Hoài Nam

Đào Hoài Nam

Thạc sĩ

Giảng viên Đại học Kinh Tế, TP. HCM, GV Trường Pháp - Việt, Trưởng ban tư vấn doanh nghiệp, Trưởng phòng Marketing Mỹ phẩm SG, GV Trường Top Olympia

Ngô Kim Phượng

Ngô Kim Phượng

Thạc sĩ

Giảng viên trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, đồng Giảng viên Chương trình Fullbright Việt Nam

CÁC KHÓA HỌC BỔ ÍCH

 • Các khóa đào tạo Giám đốc điều hành bệnh viện.
 • Bồi dưỡng quản lý cấp trung tỉnh Đồng Nai.
 • Quản trị điều hành doanh nghiệp.
 • Marketing dịch vụ bệnh viện.
ĐẠI HỌC NHA TRANG NTU
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
PCCC
TAEKWANG VINA
TINNGHIA CORP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI